STADSPANDEN EN GRACHTENPANDEN

RESTAURATIE

Stads- en grachtenpanden zijn er in veel soorten en maten. Het zijn vaak oude panden die in de middeleeuwen zijn gebouwd. Meestal langs de grachten in de binnenstad. Vaak werden de panden voor opslagruimte van goederen gebruikt, zogenaamde pakhuizen. Vaak droegen deze pakhuizen de naam van het land of streek waar de goederen vandaan kwamen, of had de naam iets te maken met het soort goederen dat het pakhuis herbergde. Enkele voorbeelden zijn “Het Spaanse Huis” en “Afrika”.

In Amsterdam staan verreweg de meeste pakhuizen, dit omdat Amsterdam vroeger een groot handelscentrum was. De bebouwing langs bekende Amsterdamse grachten bestaat  voor het grootste deel uit pakhuizen. De pakhuizen zijn hoge in steen gebouwde panden, die vaak smal en diep waren. In de topgevels zijn hijsbalken aangebracht waardoor de handelswaar naar binnen werd getakeld. De doorvoeropeningen werden afgesloten door middel van groten luiken.

De meeste pakhuizen staan aan de gracht vanwege de goede bereikbaarheid. De eerste pakhuizen werden rond 1600 gebouwd, daarvoor werden de goederen vaak opgeslagen op de zolder van de handelslieden. Meeste pakhuizen zijn zeker zo’n 30 meter diep, maar vak smal, er moesten immers zoveel mogelijk bedrijven aan de gracht een losplaats bemachtigen. Aan de rand van steden zijn nog oude fabrieken te vinden. Deze fabrieken, snakken naar herbestemming. Vaak zijn ze economisch afgeschreven. Daardoor al snel een prooi voor de slopershamer.

De pakhuizen, oude fabrieken en grachtenpanden zijn prachtig om te bouwen naar wooneenheden. Met name grachtenpanden zijn al jaren bewoond door burgers, of worden als kantoorpand gebruikt. Dat ligt anders voor oude fabriekspanden waar passende plannen voor moeten worden gemaakt om het rendabel bewoonbaar te maken. Met name die oude fabrieksuitstraling kan en moet behouden blijven, dat geeft een betreffend pand een extra unieke woonuitstraling!