Project omschrijving

Dit stookhok is door ons met behulp van gemeentelijke subsidie hersteld en behouden voor de toekomst. In vroegere tijden werd hier het brood gebakken, en woonde mens zelfs in het stookhok ten koste van de boerderij. Betreffende bouwwerken worden vaak afgebroken, hierdoor gaat het streekeigen boerenerf karakter verloren. Gelukkig kunnen sommige stookhokken nog gered worden.