GEBINTEN VAKWERKCONSTRUCTIES EN DAKCONSTRUCTIES

HOUTCONSTRUCTIES

Gebinten

Gebinten is een verzamelnaam voor de houten draagconstructie die vroeger toegepast werd bij boerderijen en schuren. In de gebinten, die tot in de eerste helft van de twintigste eeuw gemaakt werden kunnen verscheidene typen worden onderscheiden. Het ankerbalkgebint, het kopbalkgebint, het tussenbalkgebint, en het dekbalkgebint.

Het ankerbalkgebint 

De verticale staande balken worden gebintstijlen genoemd, deze gebintstijlen worden, haaks op de lengterichting, gekoppeld door een horizontale balk. Deze worden gebintbalk, ankerbalk, of dekbalk genoemd. Om de hoeken te verstijven werden gebintbalkschoren, ook wel korbelen genoemd geplaatst.

Het kopbalkgebint

In de lengte richting worden de gebintstijlen gekoppeld, deze balk wordt dekplaat of draaghout genoemd. Om de hoeken te verstijven werden gebintbalkschoren, ook wel spreidbanden genoemd geplaatst. De dekplaat of het draaghout draagt de daksporen waarop het riet of dakpannen werden aangebracht.

Het tussenbalkgebint

De verschillende onderdelen werden aan elkaar verbonden door pen- en gatverbindingen, gefixeerd met toognagels. Dit zijn houten nagels die de pen- en gatverbindingen “op toog” zetten. Dit betekend horizontale balken rond zetten naar boven. De gebintstijlen rusten op keien, op gemetselde poeren of op doorgaande lage funderingsmuurtjes. Meestal staan de gebinten dwars op de lengterichting van het gebouw.

Het dekbalkgebint

Dakconstructies:

Het dak van een oude boerderij of kleiner historisch gebouw bestaat in de regel uit een reeks sporen in de schuinte van het dak. Hierop worden horizontale panlatten of rietlatten gespijkerd. De meest voorkomende historische dakbedekkingen zijn dakpannen, riet en stro.

De daksporen rusten dikwijls op een afzonderlijke draagconstructie op zolderniveau. De kapgebinten, of kapspanten of kortgezegd spanten staan dwars ten opzichte van de nok van het dak. Ze worden onderling gekoppeld door gordingen waarop de sporen van het dak rusten.

Schoren tussen de kapspanten en de gordingen zorgen voor stabiliteit van de kap in de lengterichting. Kapspanten zijn soms met verticale stijlen geconstrueerd, maar meestal met schuin geplaatste of gekromde benen.