VERBOUW, -RENOVATIE EN -RESTAURATIE

BOERDERIJEN EN WONINGEN

Monumentale boerderijen staan overal in Nederland. Grote herenboerderijen in het noorden van het land, geborgen hoeves, en langgevelboerdijen in het zuiden, en stolpboerderijen in het westen van het land. In het oosten en zuiden de vakwerkboerderijen. Ieder landsdeel heeft zo zijn eigen vorm. Er zijn nog ruim 6000 boerderijen intact en worden door het Rijk beschermd, de zogenaamde Rijksmonumentale boerderijen. Ook provincies en gemeenten wijzen historische boerderijen aan als monument, provinciale monumenten, en gemeentelijke monumenten.

Tegenwoordig verliezen steeds meer boerderijen hun oorspronkelijke functie. Veel monumentale boerderijen hebben alleen toekomst als een nieuwe economische functie wordt gevonden. Boeren verplaatsen hun bedrijf of stoppen omdat ze op leeftijd zijn en geen opvolger hebben. De vrijgekomen boerderijen worden verkocht en kunnen worden ingezet voor andere doeleinden. Boerderijen worden in gebruik genomen als kantoor, restaurant, woning of zorginstelling. Nieuwe functies stellen nieuwe eisen aan een gebouw. Er is behoefte aan meer comfort of extra daglicht. Met kennis van zaken en dankzij onderlinge betrokkenheid kan aan dit soort veranderingen de helpende hand worden geboden. Restauratie staat naast transformatie, bescherming naast gebruik.

De vroegste geschiedenis van de boerderijbouw ligt in de grond verzonken. Waar geboerd werd ontstonden boerderijen. De boerderij, onderkomen voor mens, dier en oogst. Boerderijen zijn daarmee de eerste huisvormen die bekend zijn. Het hout, stro en riet waaruit de boerderijen werden vervaardigd, zijn allang vergaan. Toch zijn er gevallen bekend van het terug vinden van fundamenten van de boerderijen.

Uit geschreven bronnen uit de vroege middeleeuwen, blijkt het belang van de boerderij als de basis van samenleving en economie. De boerderij bracht voedsel, eieren, wol en huiden voort. De belangrijkste bron voor kennis van de historische boerderij vormt dat wat er nog staat, de boerderij zelf. De fotografie is nog maar 150 jaar oud en de overlevering van hoe iets is geweest, is na twee generaties al niet meer exact. Daarom moeten we kennis en kunde vergaren om het goede te behouden en te onderhouden, en te documenteren.